نحوه ثبت شکایات:

مشتریان و کاربران عزیز جهت هر گونه شکایت و یا عدم رضایت مشتری از سایت اخوان بازار می توانند به شماره تلفن های 02122307152 تماس حاصل فرماید.

40173

تعداد سفارشات تحویل داده شده به مشتری